เตรียมพร้อม สุขภาพลำไส้พัฒนาการที่มากกว่า เพราะสุขภาพลำไส้มีความสำคัญทั้งต่อพัฒนาการและสุขภาพในระยะยาวของลูกน้อย

รู้หรือไม่!

การขับถ่ายส่งผลต่ออารมณ์ของลูกน้อย
เพราะ อารมณ์ดี คือจุดเริ่มต้นของ พัฒนาการที่สมวัย

เช็กการขับถ่ายของลูกน้อยที่นี่

คลิกเลย
Dumex Heart To Heart Club