ขั้นตอนที่ 1 : ข้อมูลลูกน้อย

กรอกข้อมูลส่วนตัว :

อายุลูก : กรุณาเลือก อายุลูก

อาหารที่ลูกทานในปัจจุบัน (เลือกได้มากกว่า 1) : กรุณาเลือกอาหาร

ขั้นตอนที่ 2 : การขับถ่ายของลูกน้อย

ความถี่ในการขับถ่าย :
กรุณาเลือกความถี่ในการขับถ่าย

เลือกประเภทอึ : กรุณาเลือกประเภทอึ

ย้อนกลับ

ขั้นตอนที่ 3 : ผลการขับถ่ายลูกน้อย

ผลการขับถ่ายของน้อง ""

นมแม่คือโภชนาการที่ดีที่สุดสำหรับทารกเพราะในนมแม่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วน รวมถึง

dha-fiber

Dumex Heart To Heart Club