ในช่วง 6 เดือนแรก
โภชนาการที่ดีที่สุดคือนมแม่

คุณแม่ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว
เพราะในนมแม่มีสารอาหารสำคัญดังนี้

สำหรับคุณแม่แล้ว คงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการที่ได้เห็นลูกน้อยเจริญเติบโต มีพัฒนาการที่ดี

ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี คืออารมณ์ เมื่อลูกอารมณ์ดี จะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว

ปัจจัยสำคัญที่มีผลกับอารมณ์

คือ การขับถ่าย ถ้าขับถ่ายเป็นปกติดี ลูกสบายท้อง ทำให้อารมณ์ดี มีพัฒนาการและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว แม่จึงต้องคอยสังเกตอารมณ์ และพัฒนาการควบคู่กันไป

TIPS สังเกต พัฒนาการของลูกน้อย

เด็กแต่ละคนจะมีพัฒนาการที่ต่างกัน ดังนั้น ลูกน้อยของคุณแม่อาจมีพัฒนาการที่ช้าหรือเร็วกว่าพัฒนาการตามตารางได้แต่หากคุณแม่สังเกตแล้วพบว่า ลูกมีพัฒนาการช้ากว่าวัยมาก และมีลักษณะดังต่อไปนี้ ควรพาลูกไปปรึกษาแพทย์ทันทีค่ะ

“นมแม่คือโภชนาการที่ดีที่สุดสำหรับทารกและให้ประโยชน์หลายด้านต่อทารกและมารดา การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างสมดุลของมารดาในช่วงก่อนและขณะให้นมลูกมีความสำคัญ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับนมขวดในช่วงสัปดาห์แรกๆ หลังคลอดอาจทำให้ปริมาณน้ำนมแม่ลดลง และทำให้การตัดสินใจกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยากขึ้น ควรคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจในการใช้นมดัดแปลงสำหรับทารก การให้นมแก่ทารกอย่างไม่ถูกวิธี หรือการให้อาหารทารกด้วยชนิดหรือวิธีการที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพได้ ในกรณีที่มารดาใช้นมดัดแปลงสำหรับทารก ควรต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้โดยผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นอาจทำให้ทารกไม่สบายได้ มารดาควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อขอคำแนะนำเรื่องโภชนาการสำหรับทารก”

กลับสู่หน้าหลัก
Dumex Heart To Heart Club