พัฒนาการอายุ 19-24 เดือน

ลูกน้อยสามารถแสดงอารมณ์ต่างๆ เช่น กลัว โกรธ อิจฉาได้ ใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้ หกเพียงเล็กน้อย พูดคำ 2 คำต่อกันอย่างมีความหมาย หรือพูดคำที่มีความหมายอย่างน้อย 50-100 คำ และโต้ตอบได้เข้าใจ เปิดหนังสือได้ทีละหน้า ขีดเขียนเส้นยุ่งๆ เตะบอล ยืนก้มเก็บของได้ไม่ล้ม

คุณแม่ควรสังเกตพัฒนาการของลูกน้อย
ว่ามีอาการผิดปกติดังนี้หรือไม่?

อายุ 2 ปี

ยังพูด 2 คำต่อกันไม่ได้

ต้องการรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของดูเม็กซ์แคร์ไลน์
โทร 02-740-3400 ตลอด 24 ชม.

หรือสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกดูเม็กซ์ ฮาร์ททูฮาร์ทคลับ คลิกสมัครสมาชิกที่นี่

Dumex Heart To Heart Club